Markedsføring med bilder

Innenfor markedsføring er bilder helt sentralt. Som kjent handler markedsføring om å få folk til å like det produktet du ønsker å få ut. Som regel innebærer dette forsøk på salg av varer og tjenester, men også andre ting kan gå under kategorien markedsføring. Bare tenk på valgkamper mellom politiske partier. Når de ulike partiene forsøker å få flest mulig mennesker til å bli enige med deres partiprogram, må vi helt klart kunne si at det dreier seg om en for for markedsføring. Det samme gjelder for andre typer organisasjoner som ikke er involvert i politikk direkte. Organisasjoner som Kirkens Nødhjelp og Røde Kors prøver også å markedsføre sin sak, ofte ved hjelp av bilder av hva pengene de samler inn faktisk går til.Å bruke bilder i forbindelse med ulike typer markedsføring er altså vesentlig. Hvis du tenker deg om, forstår du helt sikkert at sjansen for at du skal ønske å kjøpe et produkt er større dersom du har sett et bilde av produktet. Hvor ofte ser du en reklameannonse som kun består av tekst? Ikke ofte.Bilder i markedsføring handler om å gi potensielle kunder et best mulig inntrykk av produktet man ønsker å selge, eller saken man ønsker å formidle. Tenk på dette neste gang du ser en reklameplakat: Hva er det som gir deg den beste opplevelsen av produktet? Er det bildet/bildene, eller er det teksten? I de aller fleste tilfellene er det bildet som er vesentlig. Tekstens funksjon er å understreke bildet.