Bilders betydning i samfunnet

Rollen bilder har spilt og fortsatt spiller i samfunnet vårt kan knapt overvurderes. Det som er fascinerende å tenke på er hvor lenge mennesket har brukt bilder til uttrykke seg. Faktisk har vi brukt bilder mye lenger enn vi har brukt skrift.Mennesket har brukt skrift siden 3500 før Kristus, mens vi har funnet hulemalerier som er så gamle som 40.000 år. Det betyr at når de første menneskene begynte å skrive ting ned hadde vi allerede brukt bilder i mer enn 35.000 år.Bilder har hatt forskjellige funksjoner i forskjellige samfunn. I de fleste samfunn har propagandabilder vært verkøy for eliten. I så forskjellige samfunn som Romerriket, middelalderstater og Sovjetunionen har bilder blitt brukt til å skjønnmale de som styrer, enten det er keiseren, kirken eller partiet.Hjemme har vi bilder som minner oss om ting som betyr noe for oss. Dette gjelder særlig de vi er glade i som ikke er blant oss lenger. Bilder gir oss en mulighet til å oppleve det vi ikke kan være fysisk til stede for å se, enten det er mennesker vi er glade i som ikke er her lenger eller hendelser i fjerne land eller tider. Bilder er rett og slett en unik mulighet til å forstå verden.