Min blogg – i form av bilder

Fenomenet blogging har en tendens til å bli forbundet med skriving. Ofte beskrives faktisk blogging på denne måten: «(…) bloggposter som vanligvis skrives av en enkeltperson eller et fåtall personer».Man kan selvsagt beskrive mange følelser og situasjoner ved bruk av ord. Det mangler blogger som baserer seg på bilder i større grad enn det skrevne ordet. I tidligere tider var bøker utelukkende basert på skrift, mens vi i dag finner mengder av bildebøker. Ikke bare for barn, men også for voksne. Bilder og ord er to ting som kan utfylle hverandre, men noen ganger fortjener de å stå på egne bein også.Å fotografere og å se på bilder kan fortelle en historie eller få frem et poeng på en helt annen måte enn det skrift kan. Bare tenk på det kjente bildet Afghan Girl som ble tatt i en flyktningeleir i Pakistan. På dette tidspunktet hadde alle lest om krigen og hvordan flyktningene levde. Men dette bildet ga verden en helt ny forståelse for hva det var som foregikk. Bildet av den afghanske jenta ble kanskje det beste eksemplet som finnes på det gamle ordtaket: Et bilde sier mer enn tusen ord.